Skriftdesign


Brief | Du skal lage en skrift beregnet for lesing av lange tekster. Du velger hvilken type publikasjon skriften er tiltenkt, og hvilken type publikasjon du bestemmer deg for, vil lede deg til forskjellige referanser og løsninger. Det skal være en skrifttype med seriffer, middels kontrast, harmoniske proporsjoner. Ditt mål vil være å ha et kompetent sett små bokstaver, et par store bokstaver og noen diakritiske tegn.

Oppdragsgiver | Høgskolen i Gjøvik

Prosjektform | Individuelt

Når | Våren 2015

Løsning | Med de kravene som var stilt i oppgaven, ønsket jeg å lage en teknisk skrift egnet for redaksjonelle publikasjoner. Det vil si at teksten skal settes i liten størrelse og må være økonomisk I forhold til bruk av luft. Med dette som utgangspunkt begynte jeg å skisse bokstavene på papir før arbeidet med å lage den digitale fonten begynte. 

Bokstavene jeg har laget har stor x-høyde og kraftige seriffer. Dette gjør dem egnet til å brukes i redaksjonelle utgivelser. Et særpreg ved bokstavene er måten seriffene og stammen går sammen på. Overgangen er diagonal med rette kutt mellom stammen og seriffen. Jeg gjentar broken av diagonalen i utløperen i andre bokstaver. Dette er både for å skape sammenheng mellom bokstavene, samtidig som det gir liv til skriften siden de ulike bokstavdelene ikke er helt identiske. Jeg har utformet alle versaler og minuskler, i tillegg et sett tabelltall og et utvalg av diakritiske tegn, matematiske symboler og andre vanlige skrifttegn.

Skriften har jeg kalt Meum, som er latin og betyr min eller meg. Jeg valgte å gi skriften dette navnet fordi det er enkelt å uttale på alle språk, samtidig legger jeg i det at Meum er min type skrift, nemlig en teknisk skrift med kraftige seriffer.