Pastisj


Brief | Du skal lage en pastisj basert på et visuelt uttrykk, og du velger selv hvilken stil og epoke du vil jobbe med. Du må studere referansene dine nøye og være så tro du kan mot uttrykket. Husk også at teknikken kan spille en vesentlig rolle. Bruk (helst) samme teknikk som ble brukt i den aktuelle epoken – eller simuler den på best mulig måte. Du skal kopiere stilen/maneren, men innholdet i besvarelsen må du selv finne på. 

Oppdragsgiver | Høgskolen i Gjøvik

Prosjektform | Individuelt

Når | Våren 2015

Løsning | Jeg har laget en pastisj basert på arbeidet til Barbara Kruger. Hun er kjent for å kombinere svarthvitt fotografier med sterke slagord. Teksten er alltid satt i Futura Bold Oblique, og som regel med hvit tekstfarge på rød eller svart bakgrunn. Hun var samfunnskritisk, og i likhet med flere andre postmodernistiske artister på 1980- og 1990-tallet, skulle arbeidet utfordre leseren og få ham til å tenke.

Med min pastisj ønsket jeg å videreføre Krugers samfunns­kritiske uttrykk, men med et budskap som et aktuelt i 2015. Plakaten består av et litt grovkornet svarthvitt-fotografi med et slagord satt på rød bakgrunn. Fordi Kruger har en så bestemt stil, lå mye av arbeidet i å finne et fotografi og en tekst som er sterk og brutal. Teksten «Du er aldri god nok» har jeg selv kommet opp med. For å få teksten til å være slående og brutal, kombinerte jeg den med et fotografi av en uskyldig baby. Tekst og bilde skaper et nytt budskap når de kombineres på denne måten enn når de står hver for seg. Ordet «aldri» er satt i en mindre størrelse og på svart bakgrunn. Dette er for at betrakteren skal oppdage en ny side ved plakaten etter hvert som den studeres. Dette spiller også på dobbeltbetydningen som ligger i teksten, og hvordan betydningen endres av det lille ordet «aldri».

Med dette prosjektet ville jeg vise at grafisk design handler om mer enn bare det estetiske og at det alltid er et buskap som formidles. Her tar jeg et oppgjør med kravet som stilles i dagens samfunn om at vi alltid skal være best, men samtidig er det vi gjør aldri godt nok. Og gjør man noe som er bra, er det ikke lov til å skryte av det. Plakaten uttrykker hvordan dette kravet om å skulle være best henger over oss hele livet, helt fra vi er små, men at det samtidig er umulig å innfri alle kravene som stilles. Vi er rett og slett aldri er gode nok.