Navnet er Cecilia Breivold, og jeg er en grafisk designer med bachelor i mediedesign fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Før studier ved HiG studerte jeg journalistikk ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand og foto og friluftsliv på Øytun folkehøgskole i Alta.

De siste feriene har jeg arbeidet som redaksjonell deskredigerer hos Fædrelandsvennen i Kristiansand. I studietiden har jeg vært studentassistent i flere emner ved høgskolen. Dette gjelder blant annet labassistent ved skolens fargelab og studentassistent på skolens Mac-lab.

Jeg er genuint opptatt av grafisk design, og spesielt hvilken innflytelse god design har i hverdag. For meg handler design om å formidle et budskap. Utfordringer er til for å løses, og jeg liker å bidra til å løse dem.


CV

Arbeidserfaring

Januar 2015–d.d.
Fagfadder, Høgskolen i Gjøvik
Fagfadder for de andre studentene ved mediedesign. Arbeidet består i å bistå og hjelpe medstudenter, enten det er faglige problemer, mer teknisk eller det de måtte trenge hjelp til.

Februar 2015–April 2015
Labassistent, Høgskolen i Gjøvik
Labassistent ved skolens fargelab hvor jeg hadde ansvar for å gjennomføre labøvelser i praktisk fargestyring.

Juni 2014–d.d.
Deskredigerer, Fædrelandsvennen
Sommervikar på den redaksjonelle desken. Hovedoppgavene var å produsere sider til papiravisen og å korrekturlese og rette artiklene før publisering på nett og papir.

Oktober 2013–Desember 2013
Studentassistent, Høgskolen i Gjøvik
Studentassistent i typografi og på Mac-laben. Faglig veiledning, veiledning i verktøybruk, bruk av skrivere og nettverkslagring.

August 2013–Oktober 2013
Studentassistent, Høgskolen i Gjøvik
Studentassistent i informasjons- og publiseringsteknologi. Faglig veiledning av studenter, rette oppgaver og generell hjelp i faget.

Juni 2010–Juli 2013
Aktivitetsleder, Haraldvigen Leirskole
Aktivisere og passe på barn på feriekoloni. Hovedsakelig vanskeligstilte barn. Fullsteding ansvar for barna hele døgnet i en hel uke, 3 uker hver sommer.

Oktober 2009–August 2013
Medarbeider, Rema 1000 Sørlandsparken
Varierte arbeidsoppgaver med mest erfaring med vareplassering og kassaarbeid. I perioder har jeg også vært den ansvarlige (på kveldstid) i butikken.

Juni 2007–August 2008
Sesong medarbeider, Kristiansand Dyrepark
Arbeidet ved fast food-avdelingen hos Soko. Matlaging og kassaarbeid.

August 2007–Oktober 2008
Freelancer, Lillesands-Posten
Frilanser som tok oppdrag ved siden av skolen. Både skrev og tok bilder. Hovedsakelig sportsarrangementer.

Utdanning

August 2012–Juni 2015
Bachelor i mediedesign, Høgskolen i Gjøvik
Påbegynt bachelor som avsluttes våren 2015. Fokus både på trykksaker og digitale medier.

August 2011–Juni 2012
Journalistikk, Mediehøgskolen Gimlekollen
1. år av journalistikkstudiet for avis og nettavis.

August 2010–Mai 2011
Foto og friluftsliv, Øytun folkehøgskole
Mest naturfoto, men også fotografering i studio.

August 2011–Juni 2012
Medier og kommunikasjon med påbygg til generell studiekompetanse, Møgslestu videregående skole
To år med yrkesfaglig medier og kommunikasjon. Det tredje året med medier og kommunikasjon var med påbygg til generell studiekompetanse.

 

 

Nøkkelkvalifikasjoner
Ansvarsfull, strukturert, effektiv, løsningsorientert, fleksibel og lærenem. Jeg har jobbet med og interessert meg for grafisk design i mange år. Jeg har praktisk erfaring både innen grafisk design og journalistikk. Jeg omgås lett andre mennesker og er hjelpsom, men arbeider også godt selvstendig. 


Attester