Nettbank


Brief | Lag et forslag til en nettbank som møter kundenes forventninger og behov ved hjelp av prinsipper fra informasjonsarkitektur og brukersentrert systemutvikling. Forslaget skal inneholde strategiske mål og konsept- og funksjonsbeskrivelse. Oppgaven skal ende opp i en helhetlig prototype på minst to plattformer.

Oppdragsgiver | Høgskolen i Gjøvik

Prosjektform | Gruppearbeid

Når | Høsten 2014

Løsning | Vårt mål med «Bankers» var å lage et brukervennlig, troverdig, lønnsomt og tiltalende system der alle funksjoner er tilgjengelige på alle plattformer. Systemet skulle være intuitivt, funksjonelt og ha en konsistent og tydelig utforming. I tillegg hadde vi fokus på at brukeren skulle få tydelig feedback, se systemstatus og oppfatte systemet som sikkert. «Bankers» har alle funksjonene man forventer i en nettbank, som betalingstjenester, kontooversikt, forsikring, lån, budsjett og sparing. I tillegg har vi utviklet en spesiell funksjon, kalt «sparemål» som skal motivere til sparing.

Vi startet med å analysere eksisterende løsninger og brukermønster. Basert på resultatene lagde vi personas og scenarier som representerte de ulike brukersegmentene. Vi ønsket å utvikle et godt grunnsystem som skal fungere for de aller fleste. For å imøtekomme alle brukerbehov er det mulig å personalisere nettbanken slik at brukerne kan ha en tilpasset versjon av forsiden, alt etter hvilke funksjoner de bruker mest. «Bankers» er utviklet med tanke på universell utforming og spesialtilpasning kan også gjøre ved valg av skriftstørrelse, fargevalg og ved å slå på en hjelpefunksjon som gir ekstra tips ved bruk av nettbanken.

Vi har tatt hensyn til en rekke punkter mens vi har arbeidet med dette prosjektet. Vi brukt tid på å bestemme hvilke type ord vi skal bruke fordi vi ville virke seriøse, men samtidig legge oss på et enkelt brukernivå uten kompleks språkbruk. De samme punktene gjelder for valg av navnet «Bankers» som vi ser på som morsomt, men samtidig ikke for useriøst.

Det er lagt mye arbeid i å oppnå et design som både er funksjonelt og visuelt tiltalende. Skriften vi har valgt å bruke er ITC Officina Sans, en skrift godt egnet for lavoppløselig print og som dermed også fungerer godt på skjermbaserte medier. I tillegg var vi opptatt av at skriftens talltegn måtte være gode og tydelige, og denne skriften oppfylte disse kravene. Fargene benyttes bevisst for å skape god struktur og skille elementer fra hverandre. Den turkise fargen brukes bak titler for å tydelig markere at det er et hovedelement og som farge for å vise hvilket menyvalg som er aktivt. Som kontrastfarge har vi lilla. Denne brukes konsekvent på varsler, knapper og andre trykkbare elementer.