grafiske variabler


Brief | Plasser teksten «Solving any problem is more important than being right» av Milton Glaser inn i formatet. Det er bare tillatt å bruke sort tekst på hvit bakgrunn. Lag så mange ideer og varianter som mulig. Utfordringer er grunnleggende typografiske spørsmål, samspill mellom ulike størrelser, utforskning av den hvite flaten, typografisk grid og typografisk kompleksitet.

Oppdragsgiver | Høgskolen i Gjøvik

Prosjektform | Individuelt

Når | Våren 2013

Løsning | Dette var en nyttig oppgave som utfordret meg til å utforske og utvikle kunnskapene mine om bruk av de grafiske variablene form, størrelse, retning, farge, posisjon, tekstur og valører. Først var det kun tillatt å bruke sort tekst på hvit bakgrunn. Utover i prosessen skulle vi legge til flere variabler, men likevel arbeide videre med et utvalg av variantene fra forrige steg. I siste fase fikk vi utdelt noen fotografier som skulle brukes, og vi sto fritt til å lage nye utforminger med en annerledes skrift enn Helvetica Bold.

For hver variabel prøvde jeg ut mange ulike ideer. På denne måten utforsket jeg hvor mye som er mulig å gjøre og lage selv med få variabler. Det å arbeide på denne måten gav meg også god kontroll siden jeg arbeidet bevisst med en og en variabel. Jeg oppdaget etter hvert at da flere variabler ble lagt til, kunne selve sitatet forsvinne litt på bekostning av posteren som inneholder mange andre elementer. Det gjaldt spesielt de siste variantene der det ble brukt fotografier og typografien kunne velges fritt.

Sluttresultatet ble likevel en poster av de første variantene, der jeg bruker posisjon, størrelse, retning og farge. Med så få variabler kommer komposisjonen i fokus. Sitatet står frem, og det er innholdet i det som fremheves. Ordet «problem» fremheves og fungerer som blikkfang, mens resten av sitatet og navnet Milton Glaser ikke er like synlig, men er med på å skape komposisjonen. Ved å fremheve «problem» ønsker jeg også å skape nysgjerrighet hos betrakteren fordi det ikke er gitt hva problemet dreier seg om.