Avis


Brief | Redesign en fritt valgt avis. Du skal formgi logo, forsida, side 2–3 (som vanligvis inneholder leder, kommentarer etc.), nyhetsoppslag med hovedsak og flere undersaker og et oppslag med et eller flere av følgende temaer: kultur, featurestoff, og sport. Foreta en kort analyse av hvilke grep du mener må gjøres for å heve det visuelle uttrykket til den valgte avisen.

Oppdragsgiver | Høgskolen i Gjøvik

Prosjektform | Individuelt

Når | Våren 2015

Løsning | Dagsavisen fremstår i dag som en teksttung og uoversiktlig avis, og det er ikke noen konsistent utforming. Mitt mål har vært å få avisen til å fremstå som en seriøs kvalitetsavis.

For å få til det bruker jeg luft og typografi for å skape et tydeligere hierarki på sidene. Brødtekst, ingress og titler er satt i Greta Text, mens sitat, bildetekst og andre lignende elementer settes i Milo. Dette bidrar til å skille mellom ulik informasjon i avisen. I mindre saker settes også tittel og ingress i Milo. Jeg bruker ikke mellomtitler, men starter avsnitt med en fet inngang. Teksten er satt med rett høyrekant, og mellom tekstspaltene er det tynne streker. For å skille mellom saker brukes tjukkere streker og/eller luft. Alt dette bidrar til at sidene har en god struktur og jevn gråtone.

Satsspeilet er bygd opp av et fleksibelt modulsystem bestående av ni spalter. Hovedsakelig settes brødteksten over 4 spalter, dvs. bruk av 8 spalter, men det er også mulig å ha bredere spalter. Den siste smale spalten kan brukes etter behov, enten til å skille mellom saker, gi luft i oppslaget eller for å plassere andre elementer. 

Avisens ulike seksjoner skilles med bruk av rolige og seriøse farger. Rødt brukes til nyheter, sport er blått, mening er grønt, kultur er oransje og helgeseksjonen er dyp gul. 

I en avis er det viktig med flere leserinnganger. I tillegg til bilde og tittel, fremheves sakens tema med taggen øverst som fungerer som stikktittel. Alle større saker har også en faktaboks eller et sitat som bryter opp og skiller seg ut fra brødteksten. Bildetekster plasseres under eller på siden av fotoet. Bildetittelen står i et hakk inn i bildet og tydeliggjør hvilket bilde og bildetekst som hører sammen. I forhold til bildebruk brukes det bilder som forteller en historie og som griper leseren. 

Forsiden skal ha én tydelig hovedsak og et par saker i topp og fire småsaker i bunn. På forsiden skal det være minst én sak fra hver seksjon i avisen for å nå ulike lesere.